Oudernetwerk
OverSchatten


Voor adoptie -en pleegouders
die een kind hebben met een
Verstandelijke handicap.

Ontstaan oudernetwerk

Het oudernetwerk is ontstaan naar aanleiding van een 2
e ontmoetingsbijeenkomst voor adoptie -en pleegouders die een of meerdere kinderen hebben geadopteerd, waarvan na aankomst van het kind bleek dat er sprake was van een ernstige emotionele (hechtingsproblematiek) handicap en een verstandelijke handicap.
Het oudernetwerk wordt ondersteund door de Samenwerkende Ouderverenigingen
( Philadelphia, VOGG, Helpende Handen, Dit Koningskind en WOI) en de Somma (overkoepelend orgaan van de SPD-en).

Algemene doelstelling.
  1. Ondersteuning bieden aan adoptie -en pleeggezinnen waar bij het kind (vermoedelijk) sprake is van een verstandelijke handicap en /of ontwikkelingsachterstand.
  2. Het bevorderen van de algemene bewustwording van de problematiek bij adoptie / pleeggezinnen, bij ouders, instellingen en beroepsdeskundigen.
        Signalering en belangenbehartiging.

Voor wie is het netwerk?
Het netwerk is voor adoptie -en pleegouders met geadopteerde en/of pleegkinderen die te maken hebben of hadden met bijzonder gedrag van hun kind(eren).

Waaruit bestaat het netwerk?
Het netwerk bestaat uit een stuurgroep, praatpalen en leden.

Wat is een praatpaal?
Een praatpaal is net als jij een ervaringsdeskundige. Je kan met hen bellen als je eens van gedachten wilt wisselen over je kind. Zij bieden een luisterend oor, ondersteuning en herkenning.
Een praatpaal is een klankbord, waarmee je van gedachten kan wisselen over gedragingen van je kind waarbij je je afvraagt: is dit normaal? Zit mijn kind wel op de goede school? Moet ik extra aandacht geven aan een bepaald gedrag? Er hoeft dus niet beslist sprake te zijn van een probleem.

Indien dit nodig mocht zijn kan een praatpaal je doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.
Het oudernetwerk werkt nauw samen met de
SPD-en.

Wie zijn de praatpalen en hoe kan je ze bereiken?

Wimmie Brouwer0320 240204
(Overdag:maandag, woensdag, donderdag).
Tine Jonker0320 250174
Carla van Lingen 0299 674666
Piek Stor 0575 546262
        
Lidmaatschap

Wie kan lid worden?
Ouders, familie, vrienden, verzorgers en andere direct betrokkenen bij de zorg rond het geadopteerde of pleegkind met een verstandelijke handicap.

Wat kost een lidmaatschap ?

Men kan op diverse manieren lid worden:
A. Is men lid van een oudervereniging, of wordt men lid van een oudervereniging
(Kosten bedragen gemiddeld f 45.—per persoon per jaar) dan is de extra bijdrage voor het netwerk f 10.—per persoon per jaar.

B. Wil men geen lid worden van een oudervereniging, dan bedraagt de bijdrage
f 60.—per persoon per jaar.

C. Men wil alleen donateur zijn, dan bedraagt de bijdrage f 30.- per persoon per jaar.

Neem daarom contact op met:
Samenwerkende Ouderverenigingen
Postbus 85278
3508 AG Utrecht
t.a.v. Nathalie van Koppen
Telefoon 030 2363738 of stuur een mail

Terug naar Wat Nu?