Uitspraak van de voorzitster van TRIOBLA op een debatavond,
georganiseerd door V.A.G. op 13 februari 2004 !

Volgens de voorzitster van TRIOBLA, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, toekomstige adoptieouders moet voorbereiden op de adoptie, zijn het vaak de OUDERS die hechtingsgestoord zijn en NIET de kinderen.

Als Triobla, die aan toekomstige adoptieouders moet leren hoe de hechting- en hechtingsstoornis in elkaar zit, zulke uitspraken doet stellen we de kwaliteit van die “vormingscursus” dus sterk in vraag.

Een fermere trap op het hart van zoveel adoptieouders konden ze niet geven!

Wenst U ons te steunen stuur een mailtje naar Wat Nu?
Wenst U (af) te reageren stuur een mailtje naar Triobla.