20 mei 2008Andere mededelingen

MEDEDELINGEN

MOET WAT NU? WEG? KLIK HIER

Speciale vakantiebijeenkomst op woensdag 30 juli 2008 vanaf 14 uur op het adres van het secretariaat

27/02/06 BBC News: Prematurity 'affects personality'

Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar verband verwaarlozing en ontwikkeling van de hersenen vordert in een snel tempo. Klik hier.

Symposium: "Omgaan met verwaarloosde adoptiekinderen. Wetenschap en Praktijk." op 9 juni 2006 aan de Universiteit van Utrecht. Meer informatie hier.

Op de studiedag van 9 septemeber 2005 waren 98 personen aanwezig. Een onverhoopt succes!

Op 9 september 2005 organiseert Wat Nu een studiedag met als thema LIEGEN en BEDRIEGEN.

Petales Québec (Canada) gaat nu ook definitief van start! (19/10/04)

 Het oude e-mailadres watnu@attglobal.net wordt vanaf 1 oktober 2004 definitief opgeheven.

 Gelezen in DE STANDAARD op 29/05/04: Eén op drie pleegkinderen heeft ontwikkelingsachterstand. klik hier.

 De oudervereniging LOGA (NL) organiseert een serie van twee informatieavonden met als thema De roze wolk voorbij. Meer info.

 Le fameux livre "Primal Wound" de Nancy Verrier est traduit en Français par Françoise Hallet. Le livre paraîtra début juin, il est actuellement à l'impression. Titre: "La blessure primitive : comprendre l'enfant adopté"

 Het bekende boek "Primal Wound" van NANCY Newton Verrier is nu vertaald naar het Nederlands ondere de titel AFGESTAAN Begrip voor het geadopteerde kind
Meer info via het Wat Nu? secretariaat.

 Grootschalig onderzoek in Zweden: (klik hier)

 PETALES-FRANCE is van af heden te bereiken via een eigen webpagina: http://www.petales.org/www/FR/index.php

 Op 5 juni 2004 organiseert Petales-France haar tweede Algemene Vergadering in Parijs. Sedert de oprichting van Petales-France (ruim 1 jaar geleden) hebben zich al meer dan 150 gezinnen gemeld. Ook in Frankrijk komt de adoptieproblematiek stilaan uit de taboesfeer.
Plaats: Maison Nicolas Barré
83 rue de Sèvres
75 006 Paris

 Wilde adoptie van kindjes uit buitenland voortaan verboden Op eigen houtje een kind gaan halen in een weeshuis in Zuid-Amerika wordt vanaf 1 januari 2005 verboden. En Kind & Gezin selecteert niet langer welke ouders geschikt zijn voor adoptie, dat doet de jeugdrechter voortaan. Het nieuwe adoptiedecreet, dat vanaf 1 januari 2005 van kracht zal worden, moet adoptie vlotter, objectiever en veiliger doen verlopen. Ook adoptie door holebi's wordt officieel mogelijk. Donderdag 12/2/04 werd het nieuwe decreet in de parlementaire commissie Welzijn goedgekeurd. Adoptiediensten, vormingscentra en trefgroepen voor adoptiekinderen krijgen (meer) financiële steun.

 Weer claim tegen jeugdinstelling
DORDRECHT - De ouders van een in 2001 weggelopen Gorcumse jongen hebben weer een schadeclaim ingediend bij een Dordtse jeugdinstelling. Vorig jaar eisten zij 12.000 euro van de Stichting Bureau Jeugdzorg, nu claimen zij 13.000 euro van de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. (zie artikel en ook verder voor 1ste claim)

  Binnenkort verschijnt bij Bohn Stafleu Van Loghum:
Beschadigd voor het leven
Hanne Rots
Verkrijgbaar via de boekhandel en bij Bohn Stafleu Van Loghum, Postbus 246, 3990 WA Houten,
telefoon (030) 638 37 36, fax (030) 638 39 99,
Internet: www.bsl.nl (contactbutton Klantenservice). Op 22 november 2003 organiseert PETALES, onze Franstalige evenknie, voor de tweede maal een studiedag in de U.C.L. Mont - Godinne ( Namen)
Thema's: Parents et Enfants: quand les liens s'en mêlent;
Diagnostic et Traitement des Troubles de l'attachement..
met de medewerking van buitenlandse specialisten.
Een uitnodiging met inschrijvingsformulier hier.

  In Canada is een oudergroep gestart: PETALES QUEBEC

  Enkele ouders van Ray of Hope, een adoptiedienst geschorst door Mieke Vogels, hebben op 22 augustus 2003 een vereniging opgericht: TAO wat staat voor Tevreden Adoptie Ouders.

 In Nederland heeft een adoptie-echtpaar een maatschappelijk werker en een jeugdinstelling aansprakelijk gesteld omdat die het psychiatrisch rapport totaal hebben genegeerd en de verhalen van hun adoptiezoon met reactieve hechingsstoornis onvoorwaardelijk hebben geloofd. Zij hebben alles fout gedaan wat ze ook maar fout konden doen. Hierover is een groot artikel in de krant (De Dordtenaar) geschreven.

  Op woensdag 25 juni is er op Nederland1, om 22.15 uur een TV uitzending met als titel:Adoptie: mijn kind kan geen liefde ontvangen.

 Sedert 21 april 2003 is er een forum opgericht waar elkeen zijn/haar mening kwijt kan over hechtingsstoornis en zijn/haar ervaringen hiermee. Klik daarvoor hier.

Op maandag 14 april 2003 om 21 uur is er op TV5 een TV-uitzending over problemen bij adoptiekinderen.

Eerstvolgende bijeenkomst voor ouders, leden van Wat Nu?, is op 15 mei 2003 in het Cultureel centrum De Zandloper in Wemmel om 20 uur. (zie plan Wemmel)

Op zaterdag 10 mei 2003 is er de Voorjaarsbijeenkomst van LOGA in Soesterberg met als thema
'IN CONTACT MET DE POLITIE'
Meer info bij LOGA of op het Wat Nu? secretariaat.

Artikel uit de Apeldoornse Courant van 08/01/2003
Praktische hulp bij problemen. (Ontvangen van De Knoop) klik hier.

Nieuw Boek 'Gehechtheid en kinderbescherming', onder redactie van C. Schuengel, W. Slot, en R. Bullens (SWP, 2003) ISBN 90 6665 486 4 voor ca. € 11,~. (Lezingen 2002 Vrije Universiteit Amsterdam)

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies ACK Interdisciplinair onderzoek naar kinderen, ouders en samenleving Brochure, "Gehechtheid aan pleegouders". is een uitgave van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

 In het weekblad Kerk en Leven verscheen op 12 maart 2003 het artikel
ROUWPROCES ZONDER EINDE - Leven met een bodemloos kind van Lieve Wouters

 Op zaterdag 20 september 2003 vindt een zesde ontmoetingsdag plaats voor ouders met een adoptie-en/of pleegkind, met een ontwikkelingsachtestand en/of verstandelijke beperking.
Deze dag wordt georganisserd door het oudernetwerk Overschatten.
Meer informatie hier.


* *

[an error occurred while processing this directive]