Specifieke leerproblemen

Kinderen met hechtingsstoornis hebben (meestal) een goede intelligentie, maar dit komt niet tot uiting in de schoolresultaten. Uit deze resultaten blijkt dat de kinderen:
 • Weinig taalbegrip hebben
 • Een slecht ruimtelijk inzicht hebben; vaak problemen met hoofdrekenen, moeilijk kunnen abstraheren, vaak zwak in reductiesommen
 • Bij aardrijkskunde een goed algemeen inzicht hebben, maar zwak zijn in topografie
 • Een slecht woordbeeld hebben, moeite met spelling
 • Moeite hebben met abstracte begrippen
 • De leerstof fragmentarisch opnemen waardoor ze groeiende hiaten in de schoolse kennis hebben
 • De behandelde stof goed bij moeten blijven houden zodat er een duidelijke structuur in de leerstof zit en de stof hedendaags blijft
 • Weinig of geen frustratietolerantie hebben
 • Een wisselvallige inzet hebben
 • Geen inzicht hebben in tijdsverloop, waardoor ze moeite hebben met het maken van planningen
 • Een geringe taakspanning hebben
 • Soms schijndomheid hebben, wat vaak voortkomt uit faalangst
 • Problemen met tijd en ruimte hebben
  Kinderen met hechtingsstoornis hebben vaak een uitstekend taalgevoel en kunnen zich verbaal goed uiten.