HELP! HELP! HELP!

Na bijna 20 jaar werken stellen we vast dat, heel wat leden hun lidmaatschap niet (meer) voldoen.
Daarenboven doen steeds meer en meer mensen beroep op de diensten van Wat Nu echter ZONDER lidgeld te betalen. Wat Nu is geen liefdadigheidsinstelling en kan maar diensten blijven aanbieden als die op een of andere manier vergoed worden. Het is trouwens niet fair tegenover diegenen die wel hun lidgeld betalen!
Daardoor heeft Wat Nu? praktisch geen inkomsten meer terwijl de uitgaven blijven bestaan.
Aan inkomsten hebben we rond de 1000 Euro per jaar maar als uitgaves komen we rond 2800 Euro per jaar!
Vinden we geen extra inkomsten moeten we Wat Nu? voor het einde van dit jaar onherroepelijk opdoeken Ik weet dat bedelen niet mijn sterkste kant is maar mogen wij U toch vragen om zo vriendelijk te zijn om naast Uw eventuele lidmaatschapsbijdrage ons ook extra steun te willen geven, ook wanneer U geen lid is.
Wanneer U bedrijven kent die ons zouden willen steunen zou dat ons kunnen helpen voort te blijven bestaan want de nood blijft hoog. Of heeft U andere voorstellen laat het ons dan weten.
Zeer veel mensen blijven beroep doen op ons maar vinden het niet altijd nodig om daarvoor een financiele bijdrage te leveren.
Het zou zonde zijn als we de expertise die we in de laatste 16 jaar hebben opgebouwd zou verloren gaan.
UIT EIGEN ZAK KUNNEN WE ALLE ONKOSTEN TOCH NIET BLIJVEN BETALEN !
We rekenen op Uw milde steun!
U kan Uw bijdrage storten op rekeningnummer 734-1881810-19 t.n.v. Wat Nu? vzw

Voor betalingen vanuit het buitenland:
Bankgegevens van Wat Nu? vzw
IBAN : BE 39 7341 8818 1019
Code BIC: KREDBEBB

Wat Nu? vzw